English

Dagboeddha Miniatuur

Dagboeddha Miniaturen zijn evenals draagbare hangers een waardevol bezit voor de drager. Deze miniaturen worden vaak in thuis-tempeltjes geplaatst of in een zakje gedaan en meegedragen.

Er zijn geen producten beschikbaar op deze pagina.