Wat Bangklan, Pichit

Phor Luang Phor Ngern

Phra Luang Phor Ngern was geboren op 16 september 1810 in het Bangklan district in Pichit, Thailand.

Op 12 jarige leeftijd werd hij aangenomen als senior student in de Wat Makhamtow, de tempel waar hij later Phra Luang Pu-Suk ook nog onderricht gaf. Toen Phor Ngern 25 jaar oud was ging hij terug naar de Wat Bangklan in Prichit.

Zijn bekendheid verwierf hij door het maken van heilig water.

Op een dag kwam er een Chinese zakenman naar Phor Ngern en vroeg hem om heilig water te maken zodat hij dit terug naar huis kon nemen om te drinken en te baden, dit allemaal voor zodat hij veel geld zou verdienen en goede zaken zou kunnen doen, hij had al een kruik gevuld met rivierwater meegebracht, en plaatste deze voor zich neer. Luang Phor Ngern had het verzoek aangehoord, nam een kaars, en stak deze aan, en begon een conversatie met de man. De man was na een korte tijd het gesprek beu en vroeg aan Phor Ngern 'Waneer gaat u nu beginnen met het maken van het heilig water ?' Ngern antwoordde kalm, 'Het was al lang klaar.' De zakenman klaagde dat hij Phor Ngern helemaal niets met het water heeft zien doen, en dat hij alleen maar gepraat had. Hij was ontevreden stond op pakte de kruik en verliet boos de tempel. Toen hij buiten de tempel kwam probeerde de man zijn kruik in de rivier leeg te gieten. Ondanks de vele pogingen wilde het water niet uit zijn geopende kruik stromen. Toen pas besefte de man dat hij zich ontzettend onbeschoft had gedragen, en dat hij zeer onrespectvol bezig was. Hij keerde naar huis en de rest van zijn leven heeft hij de kruik met het heilige water bewaard, hij werd een beter mens en gebruikte het geld niet meer voor zelfverrijking, maar hoofdzakelijk om andere te helpen en tempels te bouwen.

De magische krachten van Phor Ngern werden weids bekend, ook Kom Luang Chum Porn de zoon van Koning Rama 5, die student was van Phra Pu-Suk wilde les hebben van Phra Ngern. De prins leerde bezweringstechnieken van Phra Pu-Suk en was zeer geintreseerd in de meer magische technieken van Phra Ngern. Toen Prins Kom Luang Chum Porn met zijn boot bij de tempel van Phra Ngern aankwam zat Phra Ngern al op de rivieroever te wachten, voordat de boot aan had gelegd liep de monnik over het water naar de boot van de prins. 'Hoe wist je dat ik zou komen ?' vroeg de prins, hierop antwoorde Phor Ngern, 'Phra Pu-suk heeft mij dit via telepathie doorgegeven.

Phra Luang Phor Ngern overleed op 20 september 1919 op de leeftijd van 111 jaar oud.

De amuletten van zijn voor het eerst vervaardigd in het jaar 2460, uit vier verschillende modelen.

  1. Ngern populair model
  2. Keet-Ta model
  3. Grote schep model
  4. Kleine schep model

De eerste twee worden beschouwd als een van de vijf meest favoriete gemodelleerde amuletten in Thailand, de laatste twee behoren tot een van de vijf meest favoriete munt amuletten. Beeltenissen en amuletten van Phra Luang Phor Ngern bezitten grote spirituele waardes voor:

  • Het vergroten van charme en liefde.
  • Bevordering van welvaart en geluk en veiligheid.
  • Ontwijken van gevaar, bescherming tegen wapenlijk geweld.