English

Privacyverklaring

Algemeen

De handelsnaam "De Oriental" alsmede het logo en exploitatierechten zijn een onderdeel van Arkadia.

Privacy

"Arkadia - De Oriental" respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de bedrijfs- en contactpersoongegevens die u ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld. Wij gebruiken uw gegevens voor het uitvoeren van de leveringsovereenkomst en risicobeheer.

"Arkadia - De Oriental" zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de levering.

Naast het gebruik van uw gegevens voor het uitvoeren van de leveringsovereenkomst, worden uw gegevens opgeslagen in het klantenbestand van "Arkadia - De Oriental". Indien u hier geen prijs op stelt kunt u dit ons laten weten via dit formulier. Ook kunt u op deze wijze een wijziging van uw gegevens doorgeven of inzage van uw gegevens opvragen.

Privacy op internet

“De Oriental” gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen.

Emailadres

Uw e-mail adres wordt uitsluitend in ons systeem bewaard als dit rechtstreeks aan ons doorgegeven wordt. We gebruiken dit emailadres alleen waarvoor dit aan ons is doorgegeven en verder voor andere marketing- of service doeleinden. Uw e-mailadres wordt uitsluitend intern gebruikt en wordt NIMMER voor commercieel gebruik verstrekt aan derden.

Toepasselijkheid

Dit privacybeleid van “De Oriental” is van toepassing op elk bezoek aan onze website, elke transactie en elke overeenkomst. Indien u nog vragen heeft over ons privacybeleid dan kunt u via deze pagina contact met ons opnemen.

Disclaimer

De informatie of artikelen die u aantreft op deze website kunnen fouten bevatten en kunnen onderhevig zijn aan tijdelijke onderbreking.

Hoewel “De Oriental” haar best doet om alle informatie en artikelen zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan zij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defecten of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website of de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

"Arkadia -De Oriental" ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.

Copyright

Sommige gegevens op deze website, waaronder begrepen (handels)namen, afbeeldingen, logo's en teksten, zijn eigendom van of in licentie bij "Arkadia", en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, verveelvoudigen, distribueren, bewerken of door te sturen.